Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 2/2020
Läs i din webbläsare istället

Använd formatmallar

Som skribent be­höver du lära dig att hantera dina arbets­redskap. Ett vik­tigt verk­tyg att lära sig är format­mallarna i ditt ord­behandlings­program.
 
Under alla år som jag har varit med i olika forum för skri­benter har jag alltid för­vånats över hur många som inte bryr sig om att lära sig sina viktig­aste arbets­redskap. Ett van­ligt exempel är att många inte förstår var­för de ska an­vända format­mallarna i sitt ord­behandlings­program.
 
I en Facebook­grupp för för­fattare som jag är med i tror många dess­utom att det är av­görande vilket typ­snitt de väljer medan de sitter och skriver manuset i Word, när det är något som be­stäms först när boken sätts för tryck eller digital pub­li­cering.
 
Om texten ska sättas för pub­li­cering an­vänder man oftast ett pro­gram an­passat för det. Adobes Indesign är det vanlig­aste. Och det är i Indesign som man väljer typ­snitt, grad etc. eftersom det är här man kan se hur slut­resultatet blir.
 
Däremot under­lättar du form­givnings­arbetet om du an­vänder format­mallar när du skriver i Word. Format­mallarna i Word hittar du under Start/Format. An­vänd dessa för att formatera alla stycken: huvud­rubriker som Rubrik 1, under­rubriker som Rubrik 2 eller Rubrik 3, van­liga stycken som Bröd­text alter­nativt Bröd­text med första indrag etc. 

Har du gjort detta konse­kvent kan du ändra formaten på de olika stycke­typerna genom att ändra i mallen istället för att gå in på varje stycke. Och det gäller både i Word och Indesign efter­som du kan importera mallarna när du mon­terar texten i Indesign.
 
Det inne­bär att om din text ska form­ges i Indesign spelar det ingen roll hur format­mallarna i Word ser ut, det viktiga är att du an­vänder dem så att den som form­ger bara be­höver forma­tera mallarna istället för att forma­tera varje stycke för sig.
 
Att använda format­mallar under­lättar också ditt arbete under skriv­processen, inte minst om du skriver långa doku­ment. Det kommer jag att gå in på i nästa nyhets­brev där jag riktar in mig mer på hur du an­vänder dem i Word – för många gånger är det Word­dokumentet som blir den pub­li­cerade texten.
 
Tills vidare kan du kolla in blogg­inlägget jag skrev för några år sen och börja vänja dig vid att alltid skriva med format­mallar – för­utom när du skriver text som ska pub­li­ceras i ett format som bygger på html, till exem­pel webb­text. Ibland kan Word-formateringar ställa till det i html-koden och det är oftast säkrast att montera oforma­terad text.

Då skriver du allt i format­mallen Normal i Word och väntar med alla andra forma­teringar tills du mon­terat texten där den ska pub­li­ceras.

Veckans skyltspråk

Det här året har jag dragit igång en serie på min Facebook­sida som heter Veckans skylt­språk där jag funderar över be­grip­lig­heten i text och symboler på skyltar jag hittar i min om­giv­ning. Varje fre­dag kommer en ny skylt – gilla min Facebook­sida så att du inte missar någon!
Veckans liknelse

Lästipset

Skrivbrevet från Evas skriv­skola 2015–2018
Vill du läsa tidigare nummer av det här nyhets­brevet? Då kan du gå till arkivet där tidig­are nummer ligger – dock bara de tjugo senaste. Vill du läsa numren dessförinnan kan du istället köpa min bok där jag har samlat de fyra första årens utgivning. Alltid billig­ast på min kurs­portal Evas skriv­skola.
Köp bok

Typografi på bloggen

Kolla även in Snabba skriv­tips om typo­grafi res­pek­tive skriv­teknik.
Evas språkblogg
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2020 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp